Ligtorne — et ubehageligt bekendtskab

Sundfodterapi fjerner din ligtorn

Lig­torne er hård hud sm dan­nes ved tryk el­ler frik­tion på tæer el­ler un­der­fod. For at be­skytte det un­der­lig­gende væv, dan­ner krop­pen horn­stof og cel­ler, der ved yder­li­gere be­last­ning tryk­kes ned gen­nem hud­la­gene og der­med på­vir­ker ner­ve­spid­serne.