Image

JOURNALOPRETTELSE

En tryghed for dig som patient

Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut er jeg for­plig­tet til at føre jour­nal over alle be­hand­lin­ger. Jour­na­len er en tryg­hed for dig som pa­tient, og den er et vig­tigt red­skab for at kunne plan­lægge og do­ku­men­tere din behandling. 

Jeg be­nyt­ter en elek­tro­nisk pa­tientjour­nal, som du ken­der fra din læge og tand­læge. Pa­tientjour­na­len er god­kendt af sund­hedsmyn­dig­he­derne, og det er din tryg­hed for, at alle op­lys­nin­ger er for­svar­ligt opbevaret. 

Op­lys­nin­ger i din jour­nal er for­tro­lige, og jeg er un­der­lagt tavs­heds­pligt, jf. sund­heds­lo­ven.

Du kan læse mere om jour­nal­fø­rings­plig­ten her og læse sund­heds­lo­ven her. Sund­fod­te­rapi er statsau­to­ri­se­ret kli­nik for fod­te­rapi i Roskilde. Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for kva­li­tet og pro­fes­sio­na­lisme. Du kan læse mere om min hånd­te­ring af dine per­son­lige op­lys­nin­ger, her­un­der dine hel­breds­op­lys­nin­ger, i min per­son­da­ta­po­li­tik.

Image

JOURNALOPRETTELSE

En tryghed for dig som patient

Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut er jeg for­plig­tet til at føre jour­nal over alle be­hand­lin­ger. Jour­na­len er en tryg­hed for dig som pa­tient, og den er et vig­tigt red­skab for at kunne plan­lægge og do­ku­men­tere din behandling. 

Jeg be­nyt­ter en elek­tro­nisk pa­tientjour­nal, som du ken­der fra din læge og tand­læge. Pa­tientjour­na­len er god­kendt af sund­hedsmyn­dig­he­derne, og det er din tryg­hed for, at alle op­lys­nin­ger er for­svar­ligt opbevaret. 

Op­lys­nin­ger i din jour­nal er for­tro­lige, og jeg er un­der­lagt tavs­heds­pligt, jf. sund­heds­lo­ven.

Du kan læse mere om jour­nal­fø­rings­plig­ten her og læse sund­heds­lo­ven her. Sund­fod­te­rapi er statsau­to­ri­se­ret kli­nik for fod­te­rapi i Roskilde. Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for kva­li­tet og pro­fes­sio­na­lisme. Du kan læse mere om min hånd­te­ring af dine per­son­lige op­lys­nin­ger, her­un­der dine hel­breds­op­lys­nin­ger, i min per­son­da­ta­po­li­tik.

Image

JOURNALOPRETTELSE

EN TRYGHED FOR DIG SOM PATIENT

Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut er jeg for­plig­tet til at føre jour­nal over alle be­hand­lin­ger. Jour­na­len er en tryg­hed for dig som pa­tient, og den er et vig­tigt red­skab for at kunne plan­lægge og do­ku­men­tere din behandling. 

Jeg be­nyt­ter en elek­tro­nisk pa­tientjour­nal, som du ken­der fra din læge og tand­læge. Pa­tientjour­na­len er god­kendt af sund­hedsmyn­dig­he­derne, og det er din tryg­hed for, at alle op­lys­nin­ger er for­svar­ligt opbevaret. 

Op­lys­nin­ger i din jour­nal er for­tro­lige, og jeg er un­der­lagt tavs­heds­pligt, jf. sund­heds­lo­ven.

Du kan læse mere om jour­nal­fø­rings­plig­ten her og læse sund­heds­lo­ven her. Sund­fod­te­rapi er statsau­to­ri­se­ret kli­nik for fod­te­rapi i Roskilde. Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for kva­li­tet og pro­fes­sio­na­lisme. Du kan læse mere om min hånd­te­ring af dine per­son­lige op­lys­nin­ger, her­un­der dine hel­breds­op­lys­nin­ger, i min per­son­da­ta­po­li­tik.