Image

Kom­pli­ce­ret
fodbehandling

Varighed ca. 60 minutter, Pris kr. 550,-

Som ved en al­min­de­lig fod­be­hand­ling, star­tes der med et af­slap­pende fod­bad. Her­ef­ter ret­tes neg­lene til, sli­bes og ren­ses op.

For­tyk­kede negle el­ler svam­pe­negle be­hand­les og sli­bes til. Be­skæ­ring og slib­ning af ek­strem hård hud­dan­nelse fo­re­ta­ges. Der kan fjer­nes op til flere lig­torne i samme behandling.

Be­hand­ling af rev­nede hæle og spe­ciel sår­be­hand­ling høre også ind un­der den kom­pli­ce­rede fod­be­hand­ling. Be­hand­lin­gen af­slut­tes med mas­sage og creme til­pas­set til din hud­type. Un­der be­hand­lin­gen mod­ta­ger du vej­led­ning om pleje, med fo­kus på dine fød­der. Læs om alm. fod­be­hand­ling her.

Image

Kompliceret
fodbehandling

Va­rig­hed ca. 60 mi­nut­ter, Pris kr. 550,-

Som ved en al­min­de­lig fod­be­hand­ling, star­tes der med et af­slap­pende fod­bad. Her­ef­ter ret­tes neg­lene til, sli­bes og ren­ses op.

For­tyk­kede negle el­ler svam­pe­negle be­hand­les og sli­bes til. Be­skæ­ring og slib­ning af ek­strem hård hud­dan­nelse fo­re­ta­ges. Der kan fjer­nes op til flere lig­torne i samme behandling.

Be­hand­ling af rev­nede hæle og spe­ciel sår­be­hand­ling høre også ind un­der den kom­pli­ce­rede fod­be­hand­ling. Be­hand­lin­gen af­slut­tes med mas­sage og creme til­pas­set til din hudtype.

Un­der be­hand­lin­gen mod­ta­ger du vej­led­ning om pleje, med fo­kus på dine fødder.

Image
Til­ret­ning af negle
Image
Op­rens­ning i neglefalse
Image
Til­ret­ning af negle
Image
Op­rens­ning i neglefalse
Image
Slib­ning af negle
Image
Be­skæ­ring af hård hud
Image
Slib­ning af negle
Image
Be­skæ­ring af hård hud