Læg dine fødder
i sikre hænder

Læg dine fødder
i sikre hænder

Statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut Ann Dorde Andersen

Statsau­to­ri­se­ret fodterapeut
Ann Dorde Andersen

Image

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Sund­fod­te­rapi — kli­nik for fod­te­rapi i Roskilde.

Sund­fod­te­rapi — kli­nik for fod­te­rapi v/ statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut Ann Dorde An­der­sen. Pro­fes­sio­nel fod­pleje i Roskilde.

Al­gade 15V, 4000 Roskilde
Tlf. 60 14 09 59
Mail: anndorde@sundfodterapi.dk

CVR. 39 71 66 82
Bank: Dan­ske Bank

Sundfodterapi er medlem af:

Image
Image

Statsautorisation

er din garanti for en professionel behandling

Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut har jeg en statsa­n­er­kendt og god­kendt ud­dan­nelse. Som pa­tient er det din ga­ranti for at jeg er ud­dan­net til at yde en pro­fes­sio­nel be­hand­ling. Sund­fod­te­rapi — kli­nik for fod­te­rapi i Roskilde, er med­lem af Dan­ske fod­te­ra­pe­u­ter. Statsau­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for at jeg:

  • har en statsa­n­er­kendt og god­kendt uddannelse.
  • er ud­dan­net til at yde pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling, fod­te­rapi og fodpleje.
  • er ud­dan­net til at fo­re­tage fy­si­o­lo­gi­ske og neu­ro­lo­gi­ske un­der­sø­gel­ser af foden
  • er ud­dan­net i di­a­be­tes- og gig­t­re­la­te­rede fodproblemer
  • er ud­dan­net i at un­der­søge fejl i fod­stil­lin­ger og frem­stil­ling af støt­tende fodindlæg
  • er un­der­lagt Sund­heds­væ­se­nets Patientklagenævn.
  • er om­fat­tet af en kol­lek­tiv erhvervsansvarsforsikring
  • er med­lem af Lands­for­e­nin­gen af Statsau­to­ri­se­rede Fodterapeuter
  • lø­bende vi­de­reud­dan­ner mig og ajour­føre min fag­lige viden.