Læg dine fødder i sikre hænder

Statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut Ann Dorde An­der­sen

Image

Kontaktinformation

Sund­fod­te­rapi — kli­nik for fod­te­rapi i Roskilde.

Sund­fod­te­rapi — kli­nik for fod­te­rapi v/ statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut Ann Dorde An­der­sen. Pro­fes­sio­nel fod­pleje i Roskilde.

Al­gade 15V, 4000 Roskilde
Tlf. 60 14 09 59
Mail: anndorde@sundfodterapi.dk

CVR. 39 71 66 82
Bank: Dan­ske Bank

Statsautorisation

er din garanti for en professionel behandling

Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut har jeg en statsa­n­er­kendt og god­kendt ud­dan­nelse. Som pa­tient er det din ga­ranti for at jeg er ud­dan­net til at yde en pro­fes­sio­nel be­hand­ling. Sund­fod­te­rapi — kli­nik for fod­te­rapi i Roskilde, er med­lem af Dan­ske fod­te­ra­pe­u­ter. Statsau­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for at jeg:

  • har en statsa­n­er­kendt og god­kendt ud­dan­nelse.
  • er ud­dan­net til at yde pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling, fod­te­rapi og fod­pleje.
  • er ud­dan­net til at fo­re­tage fy­si­o­lo­gi­ske og neu­ro­lo­gi­ske un­der­sø­gel­ser af fo­den
  • er ud­dan­net i di­a­be­tes- og gig­t­re­la­te­rede fod­pro­ble­mer
  • er ud­dan­net i at un­der­søge fejl i fod­stil­lin­ger og frem­stil­ling af støt­tende fodind­læg
  • er un­der­lagt Sund­heds­væ­se­nets Pa­tient­kla­ge­nævn.
  • er om­fat­tet af en kol­lek­tiv er­hvervsansvars­for­sik­ring
  • er med­lem af Lands­for­e­nin­gen af Statsau­to­ri­se­rede Fod­te­ra­pe­u­ter
  • lø­bende vi­de­reud­dan­ner mig og ajour­føre min fag­lige vi­den.

Sundfodterapi er medlem af:

Image