Menu

Kontaktinfo

Sundfodterapi
Algade 28F
4000 Roskilde
Tlf. 6014 0959

Din fodterapeut
i Roskilde

Moderne fodklinik i hjertet af byen

Læg dine fødder
i sikre hænder

Høj faglighed og fokus på dig

Din fodterapeut i Roskilde

Velkommen til Sundfodterapi, din fodterapeut i Roskilde. Mit navn er Ann Dorde Andersen og jeg er statsautoriseret fodterapeut. Jeg vil gøre mit bedste for, at din fodbehandling hos mig bliver en rigtig god oplevelse. Efter endt behandling oplever du fornyet velvære og energi, og dine fødder bliver sundere, blødere og pænere. Jeg inviterere dig til at vælge mig som din fodterapeut i Roskilde.

Et besøg hos Sundfodterapi, – klinik for fodterapi i Roskilde, er din garanti for en statsanerkendt sundhedsbe­handling. Her på hjemmesiden kan du læse mere om mine behandlinger og priser, samt om de forskellige problemer du kan opleve med dine fødder. Jeg håber at det inspirerer dig til at prøve en fodbehandling hos mig.

Fodklinik i Roskilde centrum

Min klinik for fodterapi har adresse på Algade 28F, centralt i Roskilde. Hvis du parkerer på P-pladsen ved Sankt Ols Stræde, er der under 100 meter til klinikken. Kommer du med tog eller bus, ligger klinikken kun 250 meter fra stationen. Klinikken har handicapvenlig indgang med mulighed for at blive kørt helt til døren.

 

Jeg glæder mig til at se dig.

Ann Dorde Andersen

Statsautoriseret fodterapeut

Velkommen til Sundfodterapi, klinik for fod­­­terapi på Algade 28F (Lille Grå­brøder stræ­de) i Roskilde. Mit navn er Ann Dorde Ander­sen og jeg er stats­auto­riseret fod­tera­peut. Jeg gør mit bed­ste for, at din fod­be­hand­ling hos mig bliver en rigtig god op­le­velse. Efter endt behand­ling oplever du for­nyet velv­ære og energi og dine fød­der bliver sun­dere, blø­dere og pæ­nere.

Et besøg hos Sund­fodterapi, – klinik for fod­terapi i Ros­kilde, er din garanti for en stats­aner­kendt sund­heds­be­handling. Her på web­sitet kan du læse mere om mine behand­linger og priser, samt om de for­skel­lige pro­blemer du kan opleve med dine fød­der. Jeg håber at det inspi­rerer dig til at prøve en fod­behand­ling hos mig.

Fodklinik i Roskilde centrum

Min klinik for fod­terapi har adresse på Algade 28F, cen­tralt i Roskilde. Hvis du par­kerer på P-pladsen ved Sankt Ols Stræde, er der under 100 meter til klinik­ken. Kom­mer du med tog eller bus, ligger kli­nik­ken kun 250 meter fra sta­tionen. Kli­nik­ken har han­dicap­venlig ind­gang med mulig­hed for at blive kørt helt til døren.

Jeg glæder mig til at møde dig

Ann Dorde Andersen

Statsautoriseret fodterapeut

Din fodterapeut i Roskilde
Fodterapeut i Roskilde Centrum

Derfor skal du vælge
Sundfodterapi

som din faste fod­tera­peut i Roskilde

Din fodterapeut i Roskilde med høj faglighed

Høj faglighed

Hos Sundfodterapi får du professionel og ven­lig behandling. Jeg er ud­dan­net stats­auto­riseret fod­terapeut, god­kendt af, og løbende kon­trol­leret af sund­heds­styrelsen.

Som statsaut. fod­tera­peut er jeg for­pligtet til at oprette og føre jour­nal på alle mine pa­tien­ter. Mange fod­tera­peuter tager penge for jornal­opret­telsen, men hos mig er det gratis.

Din fodterapeut i Roskilde med fokus på dig

Fokus på dig

Det vigtigste for mig er at du får en rigtig god oplevelse, og går herfra med sunde og vel­ple­jede fødder. Du vil efter behand­lingen, op­leve for­nyet velvære og energi.

Der er fokus på dig og dine behov under hele behand­lingen. Under­vejs får du vej­led­ning og gode råd om hvor­dan du hol­der dine fød­der sunde og raske.

Din fodterapeut i Roskilde med god atmosfære

God atmosfære

Hos Sundfodterapi, din fodterapeut på Al­gade i Roskilde, kan du slappe helt af med en kop kaf­fe eller te, mens du nyder din fod­be­hand­ling under rolige forhold, i en moderne klinik hvor der er høj fokus på kom­fort og hygiejne.

Fod­behand­lingen starter med et dejligt vel­duf­tende fodbad, og efter selve behand­lingen afslut­tes der med en let fod­massage.

Er du stadig i tvivl, så ring til mig

Statsautoriseret fodterapeut i Roskilde centrum

Hvad er fodterapi

og hvorfor er det vigtigt at passe godt på sine fødder?

Fodterapi er forebyggelse og behandling af fodlidelser ydet af en statsautoriseret fod­terapeut. Hverdagen er hård kost for vores fødder. Vi tager mange skridt i løbet af dagen, bruger ofte sko der ikke giver foden den nødvendige plads og støtte, og dyrker sport der belaster fødderne ekstra meget.

Undgå skader og sygdom

For at undgå de skader og problemer der ofte opstår på grund af den hårde daglige belastning, er det en klog beslutning at vælge regelmæssig konsultation hos en statsautoriseret fodterapeut. Har du dia­betes, eller lider af gigt, eller kan du ikke selv passe og pleje dine fødder, er det eks­tra vigtigt at du jævnligt får behandling hos en statsaut. fodterapeut.

Sundfodterapi er statsautoriseret fod­tera­peut i Roskilde, godkendt og løbende kon­trolleret af sundhedsstyrelsen. Jeg kan hjælpe dig med at holde dine fød­der sun­de og raske, så du kan nyde øget velvære, og få bedre mulighed for, at dine fødder kan bære dig rundt resten af livet.

Oprensning af neglefals hos din fodterapeut i Roskilde

Behandlinger

Klik for at læse mere om behandlinger

Almindelig fodbehandling

læs mere

Kompliceret fodbehandling

læs mere

Delbehandling

læs mere

Behandling af ligtorn

læs mere

Bøjlebehandling

læs mere

Behandlinger

Klik for at læse mere om behandlinger

Bøjlebehandling

læs mere

Kom­p. fod­behand­ling

læs mere

Bøjlebehandling

læs mere

Kom­p. fod­behand­ling

læs mere

Bøjlebehandling

læs mere