Menu

Kontaktinfo

Sundfodterapi
Algade 28F
4000 Roskilde
Tlf. 6014 0959

Fodbehandling i Roskilde

Statsautoriseret fodklinik
i Roskilde centrum

Sundfodterapi

Statsautoriseret fodterapeut

Algade 28F, 4000 Roskilde
Tlf. 60 14 09 59
E-mail. anndorde@sundfodterapi.dk
CVR. 39716682
Danske Bank

Åbningstider

(tidsbestilling nødvendig)

Mandag – 09.00 til 17.00
Tirsdag – 09.00 til 17.00
Onsdag – 08.00 til 17.00
Torsdag 08.00 til 16.00
Fredag – 08.00 til 15.30

Sundfodterapi

Statsautoriseret fodterapeut

Algade 28F, 4000 Roskilde
Telefon. 60 14 09 59

Mail. anndorde@sundfodterapi.dk
CVR. 39716682 | Danske Bank

Åbningstider

(tidsbestilling nødvendig)

Mandag
08.00 - 17.00
Tirsdag
08.00 - 17.00
Onsdag
08.00 - 17.00
Torsdag
08.00 - 16.30
Fredag
08.00 - 15.30

Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål

Handicapvenlig fodklinik
i Roskilde centrum

Kørsel til døren, parkering 100 meter væk og kun 250 meter fra stationen

Sundfodterapi er statsautoriseret fodklinik i Roskilde. Jeg har til huse på Algade 28F (ligger på Lille Gråbrødre­stræde). Kommer du gående på Algade, skal du dreje mod kirkegården ved Lille Gråbrødrestræde. Er du i bil, kan du parkere på St. Ols Stræde P-plads. Klinikken ligger mindre end 100 meter væk fra parkeringspladsen. Er du med bus eller tog, er der under 250 meter til klinikken fra Stationen. Klinikken har handicapvenlig indgang med mulighed for at køre helt op til indgangen.

Tilskud til din fodbehandling

Hos Sundfodterapi – din fodklinik i Roskilde, får du tilskud til din behandling

Tilskud fra Sygeforsikring Dan­mark

Hvis du er med­lem af Syge­for­sik­ring Dan­mark, grup­pe 1 eller 2, har du mulig­hed for at få til­skud til fod­behand­ling hos Sund­fod­terapi.

Jeg sør­ger for indrap­por­tering til Sygef­orsikring Dan­mark i for­bin­delse med din be­hand­ling hos mig.

Du kan læse mere om til­skud fra Syge­for­sikring Dan­mark på deres hjemmeside.

Tilskud fra din kommune

Du har som pen­sio­nist mulighed for at søge om ud­videt hel­breds­tillæg. Hel­breds­tillæg for fod­be­handling bliver beregnet på bag­grund af din formue.

Har du fysisk eller psy­kisk ned­sat funk­tions­evne kan du også søge om støtte til orto­pæ­diske fod­indlæg jf. Service­loven.
Læs mere her.

Sund­fod­terapi har ikke yder­nummer, og pa­tienter med hen­visning fra egen læge ydes ikke til­skud. Men behand­ling er i samme høje pro­fessio­nelle niveau da jeg er stats­auto­riseret fod­tera­peut og prisen er næsten den samme.

 

Gavekort til sunde og bløde fødder

En dejlig gaveidé til alle, uanset alder

gavekort til fodbehandling

Mangler du en god og sund gaveide der kan gøre et par fødder glade? Så køb et gavekort til en professionel fodbehandling hos Sund­fod­terapi. Gaven kan bruges til alle uanset alder og du giver den heldige modtager blødere, pæ­nere og sundere fødder. Gavekortet gælder et år fra udstedel­sesdato. Gavekortet kan bestilles på tlf. 60 14 09 59, eller købes i klinikken. Du kan se prisen her.

Sundfodterapi

Algade 28F
Handicapvenlig indgang med mulighed for at køre helt til døren.

Roskilde Station

Klinikken ligger kun 250 meter fra Roskilde station. Gå gennem parken og kom ud ved klinikken.

Parkering

Du kan parkerer kun 100 meter væk ved Sankt Ols Stræde.