Menu

Kontaktinfo

Sundfodterapi
Algade 28F
4000 Roskilde
Tlf. 6014 0959

Fodbehandling Roskilde

Her kan du læse mere om de behandlinger Sundfodterapi tilbyder

Dine fødder skal bære rundt på din krop, lige fra den dag du tager dine første skridt. Det er en belastning, som  er me­get større end de fleste går rundt og tror.

Det er yderst vigtigt, at du passer og ple­jer din fødder hver eneste dag. Gør du det, er der en større chance for, at dine fødder kan bære dig rundt resten af livet. Desværre er det ikke alle men­nes­ker, der kan undgå syg­dom­me og ulykker. Rigtig mange bliver ramt af diabetes, gigt og andre alvor­lige syg­domme, der kan ind­virke på dine fød­ders sundhed. Som stats­auto­riseret fodtereapeut kan jeg hjælpe dig med at holde en god fod­sundhed – også hvis du rammes af sygdom.

Du kan se priser på de mest almindelige behandlinger herunder. Klik på behand­lingsboks for uddybende information.

Klik for at læse mere om behandlinger

Almindelig fodbehandling

læs mere

Kompliceret fodbehandling

læs mere

Delbehandling

læs mere

Bøjlebehandling

læs mere

Ligtorn

læs mere

Klik for at læse mere om behandlinger

Bøjlebehandling

læs mere

Kom­p. fod­behand­ling

læs mere

Bøjlebehandling

læs mere

Kom­p. fod­behand­ling

læs mere

Bøjlebehandling

læs mere

Kom­p. fod­behand­ling

læs mere

Almindelig
fodbehandling

Varighed ca. 45 minutter

En alm. fodbehandling er for dig — ung som gammel, der ikke har store pro­ble­mer med dine fødder, men gerne vil nyde en nænsom behandling hvor dine fødder modtager professionel pleje. Hos Sund­fodterapi arbejdes der med høj fokus på hygiejne. Alle instru­menter er steri­lise­rede, og der arbejdes med handsker for din sikkerheds skyld. Min autorisation er din garanti for professionel behandling.

Fodbad

Din behandling starter med et velduf­tende fodbad som du kan nyde sam­men med en kop kaffe eller te.

Ligtorne

Jeg fjerner ligtorne på en sikker og skånsom måde, og vejleder dig om forbyggelse, så du undgår at proble­met opstår igen.

Undersøgelse

Inden fodbehandlingen undersøges dine fødder og deres almene tilstand vurderes. Fodbehandlingen tilrettes efter dine fødders behov. Undervejs fortæller om mine observationer, og giver dig gode råd om hvordan du bedst plejer dine fødder.

Fodmassage

Fodbehandlingen afsluttes altid med en let fodmassage, hvor der anven­des en fodcreme som passer til ne­top dine fødders hud.

Negle

Dine negle klippes på en måde, der forebygger nedgroede negle og infektioner i neglefasen. Neglefalse og omgivelser renses efterfølgende op. Negle slibes og pudses, og alle neglehjørner afrundes.

til en almindelig fodbehandling

Kompliceret
fodbehandling

Varighed ca. 60 minutter

En alm. fodbehandling er for dig — ung som gammel, der ikke har store pro­ble­mer med dine fødder, men gerne vil nyde en nænsom behandling hvor dine fødder modtager professionel pleje. Hos Sund­fodterapi arbejdes der med høj fokus på hygiejne. Alle instru­menter er sterili­se­rede, og der arbej­des med hand­sker for din sik­ker­heds skyld. Min auto­risa­tion er din garanti for pro­fes­sionel be­handling.

Fodbad:

Din behandling starter med et velduftende fodbad som du kan nyde sammen med en kop kaffe eller te.

Fortykkede negle:

Fortykkede negle eller svampenegle behandles og slibes til. Du vejledes i brug af produkter til behandling og løbende pleje.

Hård hud:

Alt hård hud fjernes skånsomt så huden får sin naturlige smidighed tilbage. Den hårde hud skæres væk med skalpel for at undgå ny celle­dannelse. Fødder og tæer afpudses med en fræsning for at fjerne hud­flager og ud­glatte de be­skårne om­råder.

Undersøgelse:

Inden fodbehandlingen undersøges dine fødder og deres almene tilstand vurderes. Fodbehandlingen tilrettes efter dine fødders behov. Undervejs fortæller om mine observationer, og giver dig gode råd om hvordan du bedst plejer dine fødder.

Ligtorne

Jeg fjerner ligtorne på en sikker og skånsom måde, og vejleder dig om forbyggelse, så du undgår at proble­met opstår igen.

Sårbehandling:

hård hud omkring såret beskæres. Såret undersøges grundigt og vur­deres. Såret renses og forbindes sterilt. Der tages stilling til aflastning af området.

Negle:

Dine negle klippes på en måde, der forebygger nedgroede negle og infektioner i neglefasen. Neglefalse og omgivelser renses efterfølgende op. Negle slibes og pudses, og alle neglehjørner afrundes.

Hælrevner:

Den hårde hud i og omkring rev­nerne fjer­nes ved næn­som beskæ­ring så rev­nerne kan hele op. Du vej­ledes i brug af pro­dukter til behand­ling og løbende pleje.

Fodmassage

Fodbehandlingen afsluttes altid med en let fodmassage, hvor der anven­des en fod­creme som pas­ser til netop dine fød­ders hud.

til en kompliceret fodbehandling

Delbehandling

Varighed ca. 30 minutter

En delbehandling er for dig som har brug for hjælp til enkelte dele af en almindelig fodbehandling.. Hos Sundfodterapi arbejdes der med høj fokus på hygiejne. Alle instrumenter er steriliserede, og der arbejdes med handsker for din sikker­heds skyld. Min autorisation er din ga­ranti for professionel behandling.

En delbehandling kan være en af følgende behandlinger

Negle:

Dine negle klippes på en måde, der forebygger nedgroede negle og infektioner i neglefasen. Neglefalse og omgivelser renses efterfølgende op. Negle slibes og pudses, og alle neglehjørner afrundes.

Hård hud:

Alt hård hud fjernes skånsomt så huden får sin naturlige smidighed tilbage. Den hårde hud skæres væk med skalpel for at undgå ny celle­dannelse. Fødder og tæer afpudses med en fræsning for at fjerne hud­flager og udglatte de beskårne områder.

til en delbehandling

Bøjlebehandling

Varighed ca. 30 minutter

Ortonyxi, som i almindelig tale kaldes bøjlebehandling, er den bedste måde at rette nedgroede negle op. Hos Sund­fodterapi arbejdes der med høj fokus på hygiejne. Alle instrumenter er sterili­se­rede, og jeg arbejder med hand­sker for din sikkerhed.

Er du i tvivl om din negl skal have påsat bøjle – så ring til mig

Bøjle:

Bøjle specialfremstilles og tilpasset din negl.

Neglen:

Neglen klippes, slibes og oprenses

Påsætning:

Påsætning af fjederstålbøjle

til en bøjlebehandling