Image

TIDSBESTILLING

BESTIL TID TIL EN SUND OG PLEJENDE
FODBEHANDLING HER

Her kan du be­stille din be­hand­ling on­line, – hur­tigt og nemt. Vil du hel­lere ringe og be­stille din be­hand­ling, el­ler har du spørgs­mål, kan du kon­takte mig di­rekte på tlf. 60 14 09 59
Hvis du har brug for en tid i dag, er du me­get vel­kom­men til at ringe mig op . Der kan fo­re­komme af­bud der ikke vi­ses i kalenderen.
Image

TIDSBESTILLING

BESTIL TID TIL EN SUND OG PLEJENDE
FODBEHANDLING HER

Her kan du be­stille din be­hand­ling on­line, – hur­tigt og nemt. Vil du hel­lere ringe og be­stille din be­hand­ling, el­ler har du spørgs­mål, kan du kon­takte mig di­rekte på tlf. 60 14 09 59